Paper of the month

Naftali Tishby: מגבלות הבינה המלאכותית בחיזוי התנהגות אנושית

Naftali Tishby

Lay summary:

מגבלות הבינה המלאכותית בחיזוי התנהגות אנושית

למרות פריצת הדרך של טכנולוגיית הבינה המלאכותית, קיימות עדיין סכנות בשילובה עם התנהגות אנושית. למשל, בכבישים בהם יש נהגים אנושיים לצד רכבים אוטונומיים, או ניתוח רפואי המתבצע ע”י “רובוט חכם” לצד מנתח אנושי. מה ניתן לעשות כדי להבטיח טכנולוגיית בינה בטוחה יותר?

“Working memory”