ELSC News

Prof. Haim Sompolinsky wins EMET Prize 2016

פרופ' חיים סומפולינסקי הוא זוכה פרס א.מ.ת לשנת 2016 בתחום מדעי החיים – בנושא חקר המוח

כתבה מ Ynet

פרס א.מ.ת (אמנות, מדע ותרבות) מהווה אות והוקרה לאלו המצטיינים בהישגיהם האקדמאיים והמקצועיים ובתרומתם מרחיקת הלכת לחברה. השנה הישגיה של האוניברסיטה גבוהים במיוחד כאשר בשלושה מחמשת התחומים בהם ניתן הפרס זכו חוקריה של האוניברסיטה העברית. הפרס, בגובה מיליון דולר, ממומן על ידי קרן א.מ.נ. - לקידום המדע התרבות והאמנות בישראל, בחסות ראש ממשלת ישראל ומנוהל ע"י ועדת הפרס, המורכבת מנציגי הקרן ונציגי ראש הממשלה. הפרס מוענק מידי שנה לזוכים בתחומים הבאים: מדעים מדויקים, מדעי החיים, מדעי החברה, מדעי הרוח והיהדות, תרבות ואמנות.

מרכז אדמונד ולילי ספרא מברך את פרופ' חיים סומפולינסקי, אחד מהזוכים בפרס לשנת 2016 ורוחש כבוד וגאווה לחוקר המוכשר שקיבל פרס חשוב זה על פועלו ארוך השנים בתחומי חקר המוח.

מתוך נימוקי השופטים לבחירתו של פרופ' חיים סומפולינסקי: "מחקריו הם חלוציים בחקר מדעי המוח העיוניים והחישוביים – תחומים בעל חשיבות מרכזית להבנת תפקודי המוח הבריא והחולה. עבודתו האקדמית מתמקדת בפיתוח תיאוריות ומודלים מתמטיים של מערכות עצביות, תוך שימוש בכלים מתחומים נוספים ושיתוף פעולה עם תיאורטיקנים ונסיינים ברחבי העולם. המחקרים שפכו אור על הדרכים שבהן מידע מיוצג, מאוחסן ומעובד במוח באמצעות פעולות מתואמות של מספר רב של תאי עצב וקשרים סינפטיים ותרמו לתחומים רבים בחקר המוח".

אתר הפרס

Tags: