ELSC Media

המוח חושב בגדול - פרופ' עידן שגב

בסדרת "רנסנס במדעי המוח והבנתו" במסגרת סדרת מדוע: המוח חושב בגדול
פרופ' עידן שגב
מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח
מנהל המחלקה לנוירוביולוגיה
הפקולטה לרפואה
האוניברסיטה העברית בירושלים

20/10/2013

תכנית אמנותית
הפסנתרן ד"ר דרור זמל, מנהל פרויקט כתות האמן ופרויקט אמני פסנתר צעירים במרכז אלדוול, יבצע אריה ומבחר וריאציות מתוך וריאציות גולדברג מאת י. ס. באך.

See video
Tags: