ELSC Media

פרופ׳ יוסף גרודזינסקי אצל לונדון וקירשנבאום - שפה ומוח

פרופ' יוסי גרודזינסקי ממרכז אדמונד ולילי ספרא באוניברסיטה העברית מספר בתוכנית לונדון את קירשנבאום בערוץ 10 על מחקר חדש: עמיתים קנדים גילו כי דפוס הפעילות המוחית שנמדד ב-fMRI אצל ילדות שרכשו סינית כשפת אם אך שכחו אותה לאחר אימוץ בקנדה, דומה לאותה פעילות מוחית אצל ילדות שהמשיכו להשתמש בסינית גם לאחר האימוץ. כלומר, שפה שנרכשת בגיל מאוד צעיר נשארת בזיכרון ומשאירה חותם במוח גם באופן לא מודע. עוד מספר פרופ׳ גרודזינסקי על תחום המחקר שלו - נוירובלשנות - השואל כיצד המוח שלנו מבין ומעבד שפה טבעית.

See video
Tags: